Pārtikas centrs
Sākums Pārtikas sastāva datubāze Veselīga uztura forums
GlaxoSmithKline - Fonds medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam
LatFIR

Pārtikas sastāva datubāze » Par datubāzi » Datu avoti

Datu avoti

1. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/10027.1 - 2005

2. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/10028.1 - 2005

3. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/10029.1 - 2005

4. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/10030.1 - 2005

5. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3395.1 - 2009

6. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/11099.1 - 2005

7. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3394.1 - 2009

8. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3393.1 - 2009

9. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3399.2 - 2009

10. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3400.2 - 2009

11. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3397.1 - 2009

12. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3398.1 - 2009

13. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/6623.1 - 2005

14. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/6624.1 - 2005

15. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/3396.1 - 2009

16. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/6626.1 - 2005

17. atvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/6627.1 - 2005

18. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 16628.1 - 2005

19. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/6629.1 - 2005

20. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/6630.1 - 2005

21. Скурихин И.М., Волгарев М.Н., Химический состав пищевых продуктов. Книга 1, DJVU, 224 стр., 1987 г.

22. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7511.1 - 2005

23. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7512.1 - 2005

24. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7513.1 - 2005

25. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7514.1 - 2005

26. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7515.1 - 2005

27. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7516.1 - 2005

28. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7519.1 - 2005

29. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7520.1 - 2005

30. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7521.1 - 2005

31. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7522.1 - 2005

32. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7524.1 - 2005

33. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7525.1 - 2005

34. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra Pārtikas kontroles laboratorija: Testēšanas pārskats Nr. 1/7526.1 - 2005

35. Segliņa D., Smiltsērkšķu augļi un to pārstrādes produkti. Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā grāda Dr.sc.ing. iegūšanai pārtikas zinātnē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava 2007, - 47 lpp.

36. Straumīte E.,  Latvijā ražotu rudzu miltu cepamīpašību izpēte. Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā grāda Dr.sc.ing. iegūšanai pārtikas zinātnē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava 2006, - 45 lpp.

37. Zagorska J., Bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūta piena kvalitātes izvērtējums. Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā grāda Dr.sc.ing. iegūšanai pārtikas zinātnē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava 2007, - 47 lpp.

38. Mūrniece I., Kārkliņa D. Galoburda R., Nutritional Changes In Several Potato Varieties During Heat Treatment Processes, Research for Rural Development 2008 proceeding, p. 313-319.

39. Mūrniece I., Kārkliņa D., Vitamin C intake from potato varieties cultivated in Latvia cooked with various methods comparing to the recommended daily intake (RDI), ISSN 1392 – 1231. CHEMINĖ TECHNOLOGIJA. 2007. Nr. 4 (46), p. 11-15.

40. Mūrniece I., Kārkliņa D., Galoburda R. Amino Acid Profile In Latvian Potato Varieties Prepared By Various Cooking Methods, Conference proceeding FOODBALT 2008, p. 104 - 108.

50. Dati no produktu marķējuma informācijas.

51. Aprēķina dati.

52. Kļava D., Kārkliņa D. (2002) Maizes tilpuma izmaiņas kviešu miltus aizvietojot ar auzu un griķu miltiem. Starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences "Jaunākās tendences kvalitatīvas pārtikas ražošanā" referāti. Jelgava, LLU, lpp. 33.-37.

53. Zagorska J. (2007). The comparison of chemical composition between organic and conventiona; milk / J.Zagorska, I.Ciprociča //  "5th International Congress on Food Technology", Proceedings, Thessaloniki, Greece, 2007. p. 332-337.

54. Zagorska J. (2005). Heavy metals in organic milk / J.Zagorska, I.Ciprociča, D.Kārkliņa //  ISEKI-Food book "Case studies in food safety and environmetal health", Publication, Portugal, 2006.-p. 75-79.

55. Zagorska. (2005). The comparison of chemical pollution between organic and conventional milk / J.Zagorska, I.Ciproviča // Research for Rural Development 2005, Proceeding, LUA, Latvia, 2005.-p.196-198.

56. Gramatina I. (2006). Rheological properties of plum juice and hydrolysed oat klake soluble fraction mixes / I.Gramatina, L.Dukalska, V.Kreicbergs // Cheminè Technologija.-Lithuania, Kaunas, Kaunas University of Technology, Nr.4 (42), 2006, p. 31-36.

57. Gramatina I. (2006). Influence of hydrolysed oats insoluble fraction on dough quality / I.Gramatina, V.Kreicbergs // International Scientific Conference Proceedings "Research for Rual Development 2006".-Latvia, Jelgava, LLU, 2006, p. 205-209.

58. Gramatina I.(2003). Influence of amylases on the solubilization of rolled oats / I.Gramatina, V.Kreicbergs // Food Chemistry and Technology.-Lithuania, Lithuanian Food Institute, T.37, Nr.2, 2003, p. 23-27.

59. Gailite I., Strautniece E., Krasnova I.,  Seglina D. (2007) Influence of drying method on chemical composition of berry marc. Proceeding of 5th International congress on Food Technology, Vol.I, Thessaloniki, p. 421-427.

60. Gailīte I., Strautniece E., Seglina D. (2006) Berry marc in wheat bread production. Journal "Cheminè technologija", Kaunas, 4 (42), p. 43-50.

61. Gailīte I., Strautniece E., Seglina D. (2006) The chemical composition of wheat bread with berry marc. 12 International Scientific Conference Proceeding, Research for Rural development 2005, Jelgava, p. 229-233.

62. Rakcejeva T., Skudra L. (2004) Vitamin content dynamics in grain germination process, International Scientific Conference Proceeding Research for rural development, LLU, Jelgava, Latvia, pp. 158-160

63. Rakcejeva T., Skudra L. Dukalska, L (2005) Optimum shelf life prediction of bread with germinated grains, 5th International Scientific Cenference Proceeding Culinary Art and Science Global and National Perspectives 05, Warsaw, Poland, pp. 351-359

64. Rakčejeva T., Skudra L. (2004) Germinated grain utilization in Wheat bread technology for higher nutritional value, International Scientific Practical Conference Innovation Development Trends of Food Products, Reports, LLU, Jelgava, Latvia, pp. 54-58

MM88 Informācijas tehnoloģijas