Pārtikas centrs
Sākums Pārtikas sastāva datubāze Veselīga uztura forums
GlaxoSmithKline - Fonds medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam
LatFIR

Pārtikas sastāva datubāze » Par datubāzi » Datu izmantošanas iespējas

Datu izmantošanas iespējas

Datu izmantošanas iespējas

 

Plašas nacionālās pārtikas sastāva datu bāzes ir izveidotas un uzturētas visās Rietumeiropas un tikpat kā visās Austrumeiropas valstīs (EuroFIR Eiropas valstu datu bāzes), kā arī pasaulē (piemēram, ASV, Kanādā, Argentīnā) (EuroFIR pasaules valstu datu bāzes) un tiek izmantoti kā būtisks informatīvs rīks, risinot galvenokārt sabiedrības veselības, pārtikas kvalitātes un uztura politikas jautājumus.
Pārtikas sastāvu raksturojošu datu nozīme ik gadus pieaug, tā kā informācijai iespējams daudzpusīgs pielietojumus, tādās jomās kā:
  • pārtikas ražošana (apstrādātu pārtikas produktu uzturvērtības aprēķināšanā, marķējuma sagatavošanā, jaunu pārtikas produktu izstrādāšanā),
  • sabiedrības informēšana un izglītošana,
  • sabiedrības veselība (ar uzturu saistīto slimību mazināšana, veselības aprūpe),
  • pētniecība (veselības faktoru pētījumos, medicīniskos pētījumos un darbībās),
  • valsts pārvalde (izstrādājot sabiedrības veselības stratēģiju, izvirzot uztura politikas pamatnostādnes, vadlīnijas un lauksaimniecības attīstības virzienu plānošanā).

Tabula Nr. 1 Apkopojums par pārtikas sastāva lietotāju grupām


  Industrijas vajadzībām Uztura pētījumos/ epidemioloģijā
Klīnikās/ veselības aprūpei
Īpašu pakalpojumu sniegšanai
Veselībai & Izglītībai
Pārtikas uzturvielu sastāva novērtēšanai X X X   X
Uzturvielu marķējums X        
Recepšu un ēdienkaršu sastādīšanai, analīzei
X   X X X
Ar uzturu saistīto pētījumu analīzei   X      
Diētas sastādīšanai (pacietiem, noteiktu sabiedrības grupu pārstāvjiem)
    X    
 Jaunu pārtikas produktu izstrādei, attīstībai X        
Patērētāju informēšanai X       X
Trūkstošās informācijas papildināšanai datu bāzēs X X X   X

Avots: The second international EuroFIR congress "Role of food composition data in improving quality, healthiness and safety of European diets" was held on 26-27th September 2007 at the Caja Rural, Granada, Spain

Pārtikas sastāva datu bāzes (PSDB), parasti satur detalizētu noteiktā produkta uzturvērtību (makrouzturvielas, mikrouzturvielas, bioloģiski aktīvie savienojumi, produkta enerģētiskā vērtība) raksturojošu informāciju. Informācija par pārtikas sastāvu var būt pieejama kā papīra formātā (piemēram, tabulas, mācību līdzekļi), tā elektroniski – datu bāzu, datu banku formātā. Pārtikas sastāvu nosaka laboratorijās, veicot noteiktas analīzes vai izdarot uz pieejamo informāciju balstītus aprēķinus.

 

MM88 Informācijas tehnoloģijas